“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

0
7


“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ในหลวง

วันที่ 1 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามประกาศลงวันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

dddsfdfsffff

ที่มา : ข่าวสด

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here