ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

0
13


ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

 

บริษัทลูกกระทิงแดงยกเลิกสร้างโรงงาน 3 พันล้านที่ขอนแก่น หลังเกิดกรณีเช่าป่าห้วยเม็ก อ้างกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยสร้างเรื่องบิดเบือน จนมีผู้ไม่พอใจตลอดเวลา แต่จะยังทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับชาวบ้านต่อไป พร้อมเล็งหาพื้นที่เหมาะสมตั้งโรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน ผลิตส่งออกกลุ่ม CLMV

วันนี้( 5 ต.ค.) บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เผยแพร่เอกสารข่าวแก่สื่อมวลชน มีใจว่า บริษัทฯ ได้ตัดสินใจยกเลิกแผนการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การย้ายฐานการผลิตออกจากพื้นที่ดังกล่าวในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก ถึงแม้บริษัทฯ ต้องการจะดำเนินการต่อไปก็ตาม

ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

บริษัทฯ มีความตั้งใจจริง อย่างบริสุทธ์ใจ ที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านดง และจังหวัดขอนแก่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการปกครอง ที่ดิน ป่าไม้ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมถึงการทำประชาคมกับชาวบ้านตำบลบ้านดง ทั้ง 15 หมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ

บริษัทฯ มุ่งหวังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบโรงงาน พื้นที่ใกล้เคียง และจังหวัดขอนแก่น เพราะการเข้ามาตั้งโรงงานของเรา จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย สร้างห่วงโซ่อุปทาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ทั้งในรูปแบบการจ้างแรงงาน การจัดซื้อจัดจ้างจากคนในชุมชน สร้างรายได้ให้กับ อบต. ในรูปแบบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และสร้างรายได้ให้กับประเทศในรูปแบบของการส่งออก ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าราว 10,000 ล้านบาทในอีก 5 ปี ข้างหน้า ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

 

ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

ล้มแล้ว! โรงงาน“กระทิงแดง”ขอนแก่น 3 พันล้าน อ้างกลุ่มค้านบิดเบือน เล็งหาพื้นที่ใหม่เพื่อนบ้าน

 

ขณะเดียวกันการมีโรงงานก็จะช่วยขยายโอกาสให้กับชาวบ้านได้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว ทั้งจากการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ การทำร้านอาหาร จนถึงการให้บริการโรงแรม บ้านเช่า หอพัก ซึ่งจะเป็นแรงหนุนให้เศรษฐกิจของตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ลดการอพยพของคนในพื้นที่เพื่อออกไปหารายได้จากที่อื่น รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินในพื้นที่โดยรอบโรงงานอีกด้วย

บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับชาวบ้านในการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่โดยรอบโรงงานให้มีความสมบูรณ์ คงความเป็นพื้นที่สีเขียว ไม่แห้งแล้งเหมือนในอดีต รวมถึงสร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยจากการทำประชาคมชาวบ้านที่มาร่วมประชุมทั้งหมดยินยอมให้บริษัทฯ สร้างถนนลาดยางขึ้นใหม่ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะกว้างประมาณ 4-6 เมตร ติดไฟส่องสว่าง เพื่อทดแทนทางเกวียนเดิม

อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีบางคน บางกลุ่ม ไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาตั้งโรงงาน และได้ใช้วิธีการต่างๆ นานา บิดเบือนเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ใจของบริษัทฯ ที่ต้องการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อมีผู้คัดค้านไม่เห็นด้วย จะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม หากบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินกิจการที่นี่ต่อไป ก็คงต้องพบกับปัญหาความไม่พอใจตลอดเวลา ขณะที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ต้องทำงานภายใต้กรอบระเบียบด้านความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรงไปตรงมา นี่จึงเป็นความลำบากใจ หากต้องคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ จึงตัดสินใจยกเลิกการลงทุนราว 3,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะใช้กับโรงงาน และยุติการดำเนินกิจการโรงงานในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยบริษัทฯ กำลังพิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เพราะโรงงานแห่งนี้จะเป็นฐานการผลิตสำคัญเพื่อการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นแล้ว แต่ด้วยความผูกพันที่มีต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนตำบลบ้านดงที่ร่วมทำประชาคมและต้องการให้เรามาตั้งโรงงาน บริษัทฯ จึงจะยังคงทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้เริ่มต้นไว้ต่อไปตามเจตนารมณ์เดิม อาทิ โครงการเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ และโครงการอื่นๆ รวมถึงบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

บริษัทฯ ขอขอบคุณชาวขอนแก่นทุกคน และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ให้การต้อนรับ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และให้กำลังใจเราตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการบริหารและพนักงานบริษัทฯทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในไมตรีจิตของท่าน และความรู้สึกดีๆ เช่นนี้จะคงอยู่กับพวกเราตลอดไป

 

 

คำชี้แจงเรื่องห้วยเม็ก
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การขออนุญาตเช่าพื้นที่ห้วยเม็ก ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 31 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโรงงานราว 500 ไร่ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ได้แจ้งการเข้ามาตั้งโรงงานของบริษัทฯ รวมถึงการจะขอเช่าพื้นที่สาธารณะห้วยเม็ก โดยมีความประสงค์เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ และฟื้นฟูรักษาให้เป็นสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงเพื่อที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำให้กับชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโรงงาน

อย่างไรก็ตามภายหลังเมื่อปรากฎมีผู้คัดค้านการขอเช่าพื้นที่ บริษัทฯ จึงได้ยกเลิกโครงการบริหารจัดการน้ำ และยกเลิกใบอนุญาตเช่าพื้นที่ห้วยเม็กไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 และให้ชุมชน ตำบลบ้านดงได้บริหารจัดการกันเองต่อไป

 

คำชี้แจงเรื่องทางสาธารณะ
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำประชาคมกับชาวบ้านในตำบลบ้านดง ทั้ง 15 หมู่บ้าน ราว 400 คน เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2555 เพื่อแจ้งการเข้ามาตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และการสร้างถนนเส้นใหม่เพื่อทดแทนทางเกวียนที่อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน โดยถนนที่บริษัทฯ สร้างขึ้นใหม่นี้ เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นถนนลาดยางกว้างประมาณ 4-6 เมตร พร้อมติดไฟส่องสว่าง เพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับชาวบ้านในการสัญจรไปมา ถึงวันนี้บริษัทฯ ได้เริ่มก่อสร้างถนนเส้นใหม่ไปบ้างแล้ว

ชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมทำประชาคมได้ลงนามสนับสนุนการสร้างถนนเส้นทางใหม่เพื่อทดแทนทางเกวียนเดิม โดยไม่มีผู้คัดค้าน

บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขอใช้ทางเกวียน (ทางสาธารณะ) ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน ตามมาตรา 9 ของประมวลกฎหมายที่ดิน และทำการสร้างถนนเส้นใหม่ทดแทนทางเกวียนเดิมตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์บนถนนเส้นใหม่นี้แล้ว

ถนนเส้นใหม่นี้ บริษัทฯ จะดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จตามเจตนารมณ์เดิม และจะมอบให้กับท้องถิ่นได้ดูแลต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here